Songiri fort , ZAPADI Karjat - सोनगिरी किल्ला रायगड ,कर्जत

महाराष्ट्रात सोनगिरी नावाचे अनेक किल्ले आहेत. एक रायगड जिल्ह्यात नागोठाणे जवळचा सोनगिरी तर दुसरा धुळ्या जवळचा सोनगिरी आणि पुणे जिल्ह्यातील कर्जत जवळचा सोनगिरी. गडकिल्ल्यांचा अभ्यास करतांना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे त्यांचे स्थान. गडकिल्ले साधारणत: घाटाच्या पायथ्याशी, घाटाच्या माथ्यावर बांधलेले आढळतात. पुणे जिल्ह्यातील हा सोनगिरीचा किल्ला सुध्दा ऐन बोरघाटाच्या पायथ्याशीच आहे. या किल्ल्याला ‘आवळसचा किल्ला’ असे ही म्हणतात.

जेवणाची सोय : गडावर जेवणाची सोय नाही.

पाण्याची सोय : गडावर पिण्याचे पाणी नाही.
जवळपास पाहण्यासाठी ठिकाणे:

गडावर जातांना थोडीशी तटबंदी लागते. गडमाथा फारच चिंचोळा आहे. त्य

वर पाण्याच्या दोन टाक्यां व वाड्यांचे चौथरे आहेत. गडावरुन बोरघाटाचे सुंदर दृश्य दिसते. समोरच राजमाची, ढाकगड, भिवगड, प्रबळगड असे सर्व किल्ले लक्ष वेधून घेत असतात.

Songiri fort Songiri fort Songiri fort Songiri fort Songiri fort Songiri fort
There are 2 forts by name Songiri in Maharashtra, one near Karjat in Pune district (also known as the fort of “Avalas”) and the other near Nagothane in Raigad district. Songiri in Raigad district was one of the supportive forts like Birwadi and Surgad to protect main forts like Avchitgad, Ghosalgad and Talgad.

Songiri is a small fort, and there are 2 dried up water tanks on the top, with remnants of ramparts and mansions. This was used as a watch tower.

Food , Drinking Facility is not available.

Getting Activities to do :

Accommodation :
Accommodation facility is not available.